Introduktionsutbildning

Introduktionsutbildningen

Vill du övningsköra hemma med en privat handledare måste både du och din handledare ha gått en introduktionsutbildning, den så kallade Handledarutbildningen. Efter utbildningen ska din handledare ansöka om att bli godkänd på Transportstyrelsens hemsida.

Introduktions- och handledarutbildningen är giltig i fem år och det räcker att handledaren har gått utbildningen en gång, även om han eller hon har flera elever.

Under utbildningen går vi igenom målet med körkortsutbildningen och vilka regler som gäller kring övningskörning. Vi lägger stor vikt vid att både du och din handledare ska få så många råd och tips som möjligt, för att få de bästa förutsättningarna att öva både tryggt och effektivt hemma.

Efter genomförd utbildning registreras deltagarna på Transportstyrelsen. Det är viktigt att handledaren ansöker om sitt handledarskap på Transportstyrelsens hemsida. Först efter godkänt handledarskap får man börja övningsköra.

Krav på handledaren

Kunna uppvisa giltig svensk legitimation vid undervisningstillfället. Läs nedan vilka krav som finns för att bli godkänd handledare.

Krav på eleven

För att gå utbildningen måste eleven vara minst 15 år och 9 månader och kunna uppvisa giltig svensk legitimation vid undervisningstillfället.

För att bli godkänd som handledare

  • Du ska ha fyllt 24 år
  • Ha gått en introduktionsutbildning de senaste 5 åren

Ha ett giltigt körkort utfärdat i Sverige eller en annan EES-stat, för det fordon som ni ska
övningsköra med, och ha haft det under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren

För att bli godkänd som elev

  • Ha ett giltigt Körkortstillstånd
  • Ha gått en introduktionsutbildning de senaste 5 åren

Efter utbildningen

Efter genomförd utbildning registreras deltagarna på Transportstyrelsen – det är nu viktigt att de som ska vara handledare ansöker om handledarskap för eleven på transportstyrelsens hemsida. Efter godkänt handledarskap får man börja övningsköra.

Vad behöver jag tänka på inför utbildningen?

Att både handledare och elev har med sig giltig svensk legitimation.

Jag har redan gått den en gång redan, behöver jag gå den igen?

Den är giltig i 5 år så om du gått den de senaste 5 åren så behöver du inte gå den igen.

Hur länge är ett handledarskap giltigt?

Den är giltig i 5 år, detta är alltså separat från hur länge själva utbildningen är giltig. Om du gått utbildningen för 4 år sedan och sedan ska du övningsköra med ytterligare en elev så kommer själva handledarskapet gälla i ytterligare 5 år.

Hur många elever får jag övningsköra med?

Du kan bara vara handledare för 5 elever åt gången. Viktigt att tänka på att bara för att en elev tar körkortet så försvinner inte ditt handledarskap för denne i samband med det. Så inför varje 5-årsperiod kan du bara övningsköra med 5 elever.