Handledarutbildning

Map icon UMEÅ

Handledarutbildning är en obligatorisk kurs för både dig som ska ta körkort och din handledare, där ni lär er om körkortsutbildningen och hur den är upplagd, samt hjälps åt med planeringen av den privata övningskörningen för att göra den så effektiv som möjligt.

Kom igång

En handledarutbildning är en obligatorisk kurs för dig som vill övningsköra personbil privat. Både du som ska ta körkort och din handledare (t.ex. förälder, partner) behöver närvara och bli godkända på en handledarutbildning. Under kursen lär man sig om körkortsutbildningen och hur man ska öva privat. Kursen hålls av erfarna trafiklärare och hjälper till med planeringen och struktureringen av den privata övningskörningen. För att bli godkänd som handledare krävs att man är minst 24 år, har ett giltigt svenskt eller EES-körkort och haft B-körkort i minst fem år. Handledarbeviset är giltigt i 5 år och ska alltid finnas med i bilen under övningskörning.

Vanliga frågor och svar

Var erbjuder ni handledarutbildning?

Just nu erbjuder vi enbart Handledarutbildning på vår skola i Umeå.